Hlavní nabídka

     Více o službách

  :: Lokomotivy
      ŠKODA Plzeň
  :: Zkušebny

      lokomotiv
  :: MV843

      chlazení

  :: Stopmagnet

      BOSCH

  :: Elektroinstalace
  :: Zabezpečovací
      systémy

  :: Elektrické
      zdrojové
      agragáty


Počet přístupů
 

 

Elektrické zdrojové agregáty


Nabízíme prodej a kompletní montáž Elektrických zdrojových agregátů a Kogeneračních jednotek.

EZA do výkonu 14kVA - přenosné elektrocentrály poháněné vzduchem chlazeným spalovacím motorem s kvalitním generátorem. Jsou určeny pro použití v náročných provozních podmínkách a jsou vybaveny startérem. Na přání zákazníka mohou být vybaveny dálkovým ovládáním, řídící automatikou pro případ výpadku hlavního napájení a kompletním zakrytováním.

EZA od 16kVA do 3340kVA - základem je monoblok spalovací motor - generátor umístěný na společném rámu. Použité jsou komponenty světových výrobců. Všechny EZA jsou vybaveny dálkovým ovládáním, řídící automatikou pro případ výpadku hlavního napájení nebo řídící jednotkou pro paralelní provoz. Všechny EZA mohou být osazené do uzamykatelné odhlučněné kapoty, případně do kontejneru.

Kogenerační jednotky - moderní technologie výroby tepla a elektrické energie, založená na principu sdružené výroby tepla a elektrické energie v jednom zařízení. Princip spočívá v plynovém spalovacím motoru, který pohání třífázový generátor. Ten vyrábí elektrický proud a chlazením motoru se získává teplo na vytápění objektů. Představuje až 35% úsporu paliv a podílí se tak na snížení ekologické zátěže krajiny. Základním palivem je zemní plyn, lze použít PB a bioplyn.

 

 

FOTOGRAFIE ZE STAVEB EZA

 

 

Photo: R. Plaček